Jenoma Energy

Çfarë bëjmë ne

Aktiviteti i Jenoma Energy 

Jenoma Energy mirret me prodhimin e energjive të ripërtëritshme si atë të Energjisë Diellore përmes Sistemeve Fotovoltaike, Sistemeve të Ngrohjes Diellore dhe të Energjisë në Biomasë.

Sistemet e Energjive të

Ripërtërishme

Për një botë më të pastër

Impiante Fotovoltaike të lidhura në rrjet ose jashtë rrjetit, të standardeve të fundit me kualitet gjerman dhe me garancion shumëvjeçarë

teknologji për shfrytëzimin e energjisë diellore për të gjeneruar energji termike ose energji elektrike për përdorim në industri, dhe në sektorët rezidencial dhe komercial.

Ne kemi zgjedhur bersine e ullirit si nje alternative te shkelqyer te lendeve djegese fosile bazuar ne disa faktore te rendesishem si: fuqia e larte kalorifike, avantazhi ekonomik, neutraliteti i karbonit etj.

Një shembull i përdorimit të Biomasës Olive Cake

PUNËT TONA

Projektet Kryesore

Jenoma Energy është e përfshirë me sukses në shumë projekte, duke i japur prioritet qëndrueshmërisë dhe kualitetit të punëve të kryera, me stafin dhe inxhinierët më të kualifikuar

Bersia e Ullirit

fuqia e larte kalorifike

PROJEKTI-1

PROJEKTI-2

PROJEKTI-3